Uw Gouden Handdruk - home Uw Gouden Handdruk - home
  Home | Ontslag | Gouden handdruk | WW-uitkering | Besteding | Meer informatie Contact opnemen
 

Privacy & diclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande bepalingen in de disclaimer en het privacy statement.

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Alle op deze website gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin aanvaarden de samenstellers van deze website geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Het opvolgen van adviezen en/of gevolgen trekken uit de resultaten van berekeningen geschiedt voor eigen risico.

Elke vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - als gevolg van toegang tot en/of gebruik van deze website, wordt dan ook door de samenstellers uitdrukkelijk afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website staande gegevens, teksten, illustraties, foto's, programmatuur, etc. zijn eigendom van of in licentie genomen door ons en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het geheel of gedeeltelijk kopiëren of publiceren van de inhoud van de website, hetzij elektronisch hetzij anderszins, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van ons is verboden, met uitzondering van het linken naar de UwGoudenHanddruk.nl website (zie volgende paragraaf).

Linken

Het is toegestaan hyperlinks op te nemen in andere websites naar webpagina's van de UwGoudenHanddruk.nl website. Hierbij mogen korte stukjes tekst overgenomen worden van de UwGoudenHanddruk.nl website als deze als doel hebben informatie te geven over de betreffende link. Zoekmachines en directory en index services vallen hieronder.

Inframen en snooping

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan delen van de UwGoudenHanddruk.nl website te tonen in een frame van een andere website, dan wel via programmatuur op te vragen en in een al dan niet gewijzigde vorm te tonen als onderdeel van een andere website.

Merkenrecht

Vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.

Privacy statement

De website verzamelt bezoekgegevens via log bestanden. Hierbij is de bezoeker in principe anoniem . De verzamelde gegevens worden onder andere gebruikt om de website te verbeteren.

Wij zullen gegevens van bezoekers vertrouwelijk behandelen en als zodanig zonder toestemming van de bezoeker nooit individuele gegevens van deze bezoeker vrijwillig afstaan, beschikbaar stellen, of verkopen aan derden. 

Cookies

Deze website gebruikt een session-cookie (wordt niet op disk weggeschreven) om de resultaten van de ene berekening te kunnen hergebruiken in de volgende.