Uw Gouden Handdruk - home Uw Gouden Handdruk - home
  Home | Ontslag | Gouden handdruk | WW-uitkering | Besteding | Meer informatie Contact opnemen
 

De opties: afrekenen of stamrecht

Als u een gouden handdruk gaat ontvangen moet u beslissen wat u met dit geld gaat doen. Er zijn - fiscaal bepaald - vier opties voor uw gouden handdruk:
  1. Direct afrekenen met de fiscus
  2. Inleggen in een stamrecht bankspaarrekening
  3. Koopsom voor een stamrechtverzekering
  4. Een stamrecht BV

De opties kunnen gecombineerd worden, bijvoorbeeld door een deel van de gouden handdruk meteen af te rekenen met de fiscus en een ander deel in te leggen in een stamrecht bankspaarrekening.

Direct afrekenen met de fiscus

U kunt ervoor kiezen om de gouden handdruk direct op uw bankrekening te laten storten. Dit heeft het voordeel dat u meteen netto geld in handen krijgt.
Er is ook een nadeel: de uitkering wordt belast in box 1 met maximaal 52%. En daarnaast komt hiermee de uitkering in box 3, waar u jaarlijks over uw vermogen 1,2% vermogensrendementheffing moet betalen.

Direct afrekenen lijkt dan ook alleen raadzaam wanneer u de gouden handdruk geheel of gedeeltelijk direct wilt besteden voor consumptieve doeleinden, zoals het kopen van een auto, bijvoorbeeld omdat u in een auto van de zaak reed.

Inleg in een stamrecht bankspaarrekening

Het is mogelijk om met de gouden handdruk een stamrecht aan te gaan. Een stamrecht is de mogelijkheid om belastingbetaling uit te stellen. Uw werkgever maakt dan het bruto bedrag (dus zonder belasting af te dragen) direct over naar een stamrechtproduct (Let op! Het mag niet eerst op uw rekening worden overgemaakt, maar direct naar de beheerder van het stamrechtproduct). Dit is bijvoorbeeld een stamrecht bankspaarrekening, die u bij een bank onderbrengt. Een bankspaarrekening is een geblokkeerde rekening, waar de bank een rendement op behaald.

U kunt beslissen om direct over te gaan op uitkeringen of later. De voorwaarden voor een stamrecht moet wel in acht worden genomen. Dit betekent dat er uiteindelijk over gegaan moet worden tot periodieke uitkeringen. Hier moet uiterlijk mee begonnen worden in het jaar waarin iemand 65 wordt. Deze periodieke uitkeringen zijn wel belast. De bank houdt in dit geval belasting in. Omdat de ontslagvergoeding over een lange periode wordt gespreid komt u vaak hierdoor in een lagere belastingschaal uit, waardoor er minder belasting betaald hoeft te worden over de vergoeding.

Deze optie is vooral interessant wanneer u het geld niet direct nodig heeft, en als u uw inkomen wilt aanvullen (bijv. bovenop een ww-uitkering).

Koopsom voor een stamrechtverzekering

U kunt uw gouden handdruk ook geheel of gedeeltelijk aanwenden voor aankoop van een stamrechtverzekering. Ook hier kunnen u beslissen om direct of op termijn een aanvulling op uw inkomen te creŽren door periodieke uitkeringen.

Dit werkt in principe gelijk aan de stamrecht bankspaarrekening: uw werkgever maakt de ontslagvergoeding direct over naar de levensverzekeringsmaatschappij, en deze houdt inkomstenbelasting in wanneer de periodieke uitkeringen worden uitgekeerd. U kunt besluiten dit uit te stellen om zo het belastingvrije kapitaal eerst te laten groeien en later te laten uitkeren, bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken of ter aanvulling van uw pensioen.

De stamrechtverzekering was vroeger een zeer populaire optie, totdat banksparen in 2010 beschikbaar werd voor de ontslagvergoeding. Verzekeraars kennen hoge en vaak intransparante kosten, en daarnaast gaat het geld bij een verzekeraar niet automatisch over na de nabestaanden in geval van overlijden. Bij een bankspaarrekening is de kostenstructuur veel duidelijker, en de (resterende) ontslagvergoeding gaat automatisch over na de nabestaanden, waardoor dit voor velen de voorkeur heeft van de twee opties.

Een stamrecht BV

Als laatste optie kunt u een stamrecht BV oprichten.

Een eigen stamrecht BV lijkt op de vorige optie, alleen wordt het kapitaal nu niet gestort bij een levensverzekeringsmaatschappij, maar bij de zelf op te richten BV. De stamrecht BV is een stamrechtproduct dus ook deze moet voldoen aan de voorwaarden.

Deze optie kan interessant zijn als het om een hogere gouden handdruk gaat of als u wilt gaan ondernemen en u een extra inkomen wilt realiseren op termijn .

Maar denk eraan dat er, naast de kosten voor het oprichten en in stand houden van een BV (al gauw € 2.500 per jaar), ook een behoorlijke rompslomp aan vast zit: beleggen of vermogensbeheerder, fiscalist, boekhouding, accountant, jaarstukken, Belastingdienst, Kamer van Koophandel, ongewenste post en telefoontjes.

Terug naar gouden handdruk besteden